GRÀCIES PER UN DIA DE LA FAMÍLIA DE “10”

Des de la Junta Directiva ens sentim molt agraïts per comptar amb totes aquelles persones que, d’una o una altra forma, han contribuït a fer de la celebració del Dia de la Família una oportunitat de convivència i el dia més feliç del curs per a molts alumnes.

Ens ha omplert de satisfacció la bona disponibilitat amb l’actual Junta Directiva, coneixeu dels nostres escassos recursos humans i gràcies a tots els que heu col·laborat feu que no hi hagi projecte o empresa que se’ns resisteixi.
En aquest curs els recursos econòmics de l’Associació eren escassos i això ha fet que la vostra implicació hagi estat encara major que altres edicions. Des de les vostres idees renovadores en diverses Assemblees participativa, així com en l’Assemblea General del 24/05/2018 ens heu demostrat que hi ha esperança per al voluntariat i que no som un col·lectiu ferit de mort per l’individualisme del nostre temps, sinó que podem sumar sinergies per millorar el dia a dia dels alumnes de l’escola, els únics pels quals qualsevol sacrifici val la pena.

El 89% dels Associats van assistir a la celebració del Dia de la Família, i ha estat una jornada molt intensa i gratificant, precedida de molts preparatius. Un dia tan especial necessita tot l’afecte i cura que molts col·laboradors han ofert al llarg dels dies precedents, calcular i comprar per la fideuà, preparar tota la megafonia, atendre a les famílies a la Sala de l’Ampa per informar, tramitar lloguer de taules, voluntaris per cuinar la fideuà. Que, per cert, us va quedar riquíssima. Contractació d’assegurances per a tots els casos no coberts pel segur general de l’Associació, renovació de les carpes, reunions amb l’escola en la comissió creada per a aquest dia, contractació de taules, futbolins, inflables… i tantes coses que són preparades amb molt afecte. No es deixa gens a l’atzar. Buscar alternatives per recaptar fons per al projecte solidari de l’escola amb Puerto Lleras…. La cessió d’una màquina de cotó de sucre que ha estat una novetat que va fer les delícies de petits i adults, el donatiu de pots de mel i altres productes per a la venda, va fer que a poc a poc l’Associació recaptés 160€ per al projecte. Sabem que no és molt, com a xifra, i si ho és la vostra generositat, així que gràcies a tots per participar. 

http://fundacionjuntosmejor.com/proyectos/apoyo-escolar-en-puerto-lleras-colombia/

Captura

El 2 de juny va ser un dia on gaudim de l’esport en família al matí, i és una iniciativa que esperem que es pugui repetir en pròximes edicions. El menjar de germanor, va anar un acte de convivència excepcional. La tarda es va desenvolupar amb el mateix èxit que il·lusió es va posar en preparar-la. La nit va ser un moment de retrobament per a moltes famílies que per treball no poden assistir durant el dia. Va haver-hi un moment per recordar el que des de la Pastoral de l’escola treballen al llarg del curs i després el sopar. L’Adreça de l’escola, generosa com de costum va permetre que els alumnes juguessin en la pista i aquesta novetat va fer de la vetllada una festa memorable.
Després va arribar el tancament i netejar. Vam recollir l’imprescindible, ja que hem estat ordenant i col·locant material a estones durant tota la setmana…. És la ressaca de la festa.

Una vegada més hem aconseguit el nostre propòsit i una vegada més, podem dir que ha estat GRÀCIES A TOD@S

En aquest curs escolar que és a punt d’arribar a la seva fi, ha estat un curs dur per a l’Associació. El no incloure la quota d’associat amb la factura dels llibres, ens ha portat a perdre la capacitat econòmica de tots els anys i a no poder col·laborar en igual mesura al llarg del curs com ho hem fet fins avui. Comencem per no poder assumir ni la despesa de comprar les castanyes per la castanyada, seguim per no poder adquirir cap tipus de material en nadal per a l’escola com es fa tots els anys, tant per als patis d’Infantil, com per a tallers o un altre tipus de material per a Primària i l’Això. Tot això no minvat la nostra disponibilitat quant a participar col·laborant activament.

Comencem el curs amb obligacions econòmiques adquirides del curs anterior com el Taller d’Igualtat de Gènere i Prevenció de la Violència de Gènere, es tracta d’una xacra del nostre temps que creiem només es pot solucionar des de l’educació. Acordem amb l’escola poder oferir el taller de tècniques d’estudi, que va ser tot un èxit en el primer trimestre del curs, i a partir del segon trimestre s’ha consolidat el Taller d’Educació Emocional. Tots dos tallers cobreixen necessitats de les famílies i agraïm l’esforç que l’escola realitza en cedir els espais necessaris per al seu desenvolupament.

Gràcies a la participació de tod@s amb la loteria de Nadal, hem creat el fons social, neix amb un import petit import de 496,50€ i molta il·lusió per veure com creix i poder crear ajudes pels alumn@s. Amb la loteria també hem pogut adquirir els birrets que el curs de P5 a través de l@s delegad@s ens han demanat per a la graduació. Hem aportat 85€ per a les despeses doni cadascuna de les altres dues graduacions, 6è Primària i 4rt ESO. Amb l’activitat de la Loteria disposem d’un fons per invertir en millores per a l’escola de 910€.

En la col·laboració de tod@s la pròxima edició de la loteria està consolidar el Fons Social, així com poder realitzar alguna millora per als alumnes de l’escola. El benefici de la loteria es reverteix 100% en tota l’escola.

Mancant recursos econòmics, hem ajudat als cursos que ens han sol·licitat ajuda, 4º de l’Això i 6º de Primària, a sol·licitar permisos en l’Ajuntament per poder recaptar fons per a les graduacions. El curs de 5è de primària ens va demanar ajuda amb el material de la cantània i davant la impossibilitat de sufragar despesa algun, hem ajudat les delegades dins de les nostres limitacions. Cada vegada que fem alguna cosa per un curs, sabem que els
En el mes de març organitzem en favor de l’Hospital Sant Joan de Déu, una xocolatada per recaptar fons per a la recerca del càncer infantil i gràcies a la solidaritat del nostre barri, recaptem 919.35€ que es van ingressar en la fundació.


El nostre treball com a Junta Directiva no acaba amb el curs, la qual cosa hem aconseguit junts en moments difícils ha fet que puguem mirar al futur amb esperança. Aixequem el rostre i seguim avanci amb més dedicació que mai. Si hem aconseguit tot això en un any sense els recursos habituals, imaginar el que podem aconseguir en el futur.

Gràcies a tod@s aquell@s que poseu el vostre granit de sorra cada vegada que necessitem ajuda, com més siguem, més podrem fer.

Volem donar la benvinguda al curs vinent amb una bicicletada a la fi de setembre coincidint amb la setmana de la mobilitat sostenible. Gràcies a les aportacions dels quals van participar en les assemblees participatives per aportar idees, ens han fet veure que la vida escolar també ha de compartir amb l’entorn.

 

L’Associació té les portes obertes als qui vulguin col·laborar, no és necessària una dedicació exclusiva, ni totes les activitats duren tot el curs una mica de molts mou muntanyes.

                                                          

107719_1

 Desde la Junta Directiva nos sentimos muy agradecidos por contar con todas aquellas personas que, de una u otra forma, han contribuido a hacer de la celebración del Día de la Familia una oportunidad de convivencia y el día más feliz del curso para muchos alumnos.

     Nos ha llenado de satisfacción la buena disponibilidad con la actual Junta Directiva, conocéis de nuestros escasos recursos humanos y gracias a todos los que habéis colaborado hacéis que no haya proyecto o empresa que se nos resista.

 En este curso los recursos económicos de la Asociación eran escasos y eso ha hecho que vuestra implicación haya sido aún mayor que otras ediciones. Desde vuestras ideas renovadoras en varias Asambleas participativa, así como en la Asamblea General del 24/05/2018 nos habéis demostrado que hay esperanza para el voluntariado y que no somos un colectivo herido de muerte por el individualismo de nuestro tiempo, sino que podemos sumar sinergias para mejorar el día a día de los alumnos de la escuela, los únicos por los que cualquier sacrificio merece la pena.

El 89% de los Asociados asistieron a la celebración del Día de la Familia, y ha sido una jornada muy intensa y gratificante, precedida de muchos preparativos. Un día tan especial necesita de todo el cariño y mimo que muchos colaboradores han ofrecido a lo largo de los días precedentes, calcular y comprar para la fideua, preparar toda la megafonía, atender a las familias en la Sala de la Ampa para informar, tramitar alquiler de mesas, voluntarios para cocinar la fideua. Que, por cierto, os quedó riquísima. Contratación de seguros para todos los casos no cubiertos por el seguro general de la Asociación, renovación de las carpas, reuniones con la escuela en la comisión creada para ese día, contratación de mesas, futbolines, inflables… y tantas cosas que son preparadas con mucho cariño. No se deja nada al azar.  Buscar alternativas para recaudar fondos para el proyecto solidario de la escuela con Puerto Lleras…. La cesión de una máquina de algodón de azúcar que ha sido una novedad que hizo las delicias de pequeños y adultos, el donativo de tarros de miel y otros productos para la venta, hizo que poco a poco la Asociación recaudase 160€ para el proyecto. Sabemos que no es mucho, como cifra, y sí lo es vuestra generosidad, así que gracias a todos por participar.

El 2 de junio fue un día donde disfrutamos del deporte en familia por la mañana, y es una iniciativa que esperamos se pueda repetir en próximas ediciones. La comida de germanor, fue un acto de convivencia excepcional. La tarde se desarrolló con el mismo éxito que ilusión se puso al prepararla. La noche fue un momento de reencuentro para muchas familias que por trabajo no pueden asistir durante el día. Hubo un momento para recordar lo que desde la Pastoral de la escuela trabajan a lo largo del curso y después la cena. La Dirección de la escuela, generosa como de costumbre permitió que los alumnos jugasen en la pista y esta novedad hizo de la velada una fiesta memorable.

Luego llegó el cierre y limpiar. Recogimos lo imprescindible ya que hemos estado ordenando y colocando material a ratitos durante toda la semana…. Es la resaca de la fiesta.

Una vez más hemos conseguido nuestro propósito y una vez más, podemos decir que ha      sido GRACIAS A TOD@S

 

En este curso escolar que está a punto de llegar a su fin, ha sido un curso duro para la Asociación. El no incluir la cuota de asociado con la factura de los libros, nos ha llevado a perder la capacidad económica de todos los años y a no poder colaborar en igual medida a lo largo del curso como lo hemos hecho hasta la fecha. Comenzamos por no poder asumir ni el gasto de comprar las castañas para la castanyada, seguimos por no poder adquirir ningún tipo de material en navidad para la escuela como se hace todos los años, tanto para los patios de Infantil, como para talleres u otro tipo de material para Primaria y la Eso. Todo ello no mermado nuestra disponibilidad en cuanto a participar colaborando activamente.

Comenzamos el curso con obligaciones económicas adquiridas del curso anterior como el Taller de Igualdad de Genero y Prevención de la Violencia de Genero, se trata de una lacra de nuestro tiempo que creemos sólo se puede solucionar desde la educación. Acordamos con la escuela poder ofrecer el taller de técnicas de estudio, que fue todo un éxito en el primer trimestre del curso, y a partir del segundo trimestre se ha consolidado el Taller de Educación Emocional. Ambos talleres cubren necesidades de las familias y agradecemos el esfuerzo que la escuela realiza al ceder los espacios necesarios para su desarrollo.

Gracias a la participación de tod@s con la lotería de Navidad, hemos creado el fondo social, nace con un importe pequeño importe de 496,50€ y mucha ilusión por ver como crece y poder crear ayudas para los alumn@s. Con la lotería también hemos podido adquirir los birretes que el curso de P5 a través de l@s delegad@s nos han pedido para la graduación. Hemos aportado 85€ para los gastos dé cada una de las otras dos graduaciones, 6º Primària y 4º ESO. Con la actividad de la Lotería disponemos de un fondo para invertir en mejoras para la escuela de 910€.

En la colaboración de tod@s la próxima edición de la lotería está el consolidar el Fondo Social, así como poder realizar alguna mejora para los alumnos de la escuela. El beneficio de la lotería se revierte 100% en toda la escuela.

A falta de recursos económicos, hemos ayudado a los cursos que nos han solicitado ayuda, 4º de la Eso y 6º de Primària, a solicitar permisos en el Ajuntament para poder recaudar fondos para las graduaciones. El curso de 5º de primaria nos pidió ayuda con el material de la cantania y ante la imposibilidad de sufragar gasto alguno, hemos ayudado a las delegadas dentro de nuestras limitaciones. Cada vez que hacemos algo por un curso, sabemos que los

En el mes de marzo organizamos en favor del Hospital Sant Joan de Dèu, una chocolatada para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil y gracias a la solidaridad de nuestro barrio, recaudamos 919.35€ que se ingresaron en la fundación.

Nuestro trabajo como Junta Directiva no termina con el curso, lo que hemos logrado juntos en momentos difíciles ha hecho que podamos mirar al futuro con esperanza. Levantemos el rostro y sigamos adelante con más dedicación que nunca. Si hemos logrado todo esto en un año sin los recursos habituales, imaginar lo que podemos lograr en el futuro.

Gracias a tod@s aquell@s que ponéis vuestro granito de arena cada vez que necesitamos ayuda, cuantos más seamos, más podremos hacer.

Queremos dar la bienvenida al próximo curso con una bicicletada a finales de septiembre coincidiendo con la semana de la movilidad sostenible. Gracias a las aportaciones de los que participaron en las asambleas participativas para aportar ideas, nos han hecho ver que la vida escolar también debe compartir con el entorno.

La Asociación tiene las puertas abiertas a quienes quieran colaborar, no es necesaria una dedicación exclusiva, ni todas las actividades duran todo el curso un poco de muchos mueve montañas.


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s