Modificacions procés presentació candidatures Junta Directiva AMPA amb motiu del COVID-19 i el tancament de l’escola.

Amb motiu del tancament de l’escola per la quarantena del Covid-19 s’han pres les següents modificacions per a la presentació de candidatures:

-Es poden presentar candidatures mitjançant el formulari establert degudament omplert i escanejat al correu electrònic de: ampa@jm-badalona.com fins dilluns 16/03/2020 a les 22:00 h.

Formulari candidatures Junta Directiva

El termini de presentació de candidatures, en tractar-se d’una activitat que es pot fer telemàticament, no varia.

En cas que hi hagi més d’una candidatura:

Dimarts 17/03/2020 publicació de candidatures si escau a la web de l’Ampa

La resta del calendari queda suspesa fins a poder tornar a les instal·lacions de l’escola. Es publicaran les dates quan sapiguem en quina data es tornen a obrir les aules.

Calendari per a les eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA

S’aprova per unanimitat el següent calendari per a les eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA:

Es podran presentar candidatures i revisar el cens electoral en el següent calendari:

Dimarts 10/03/2020 de 16:00 a 17:00h

Dimecres 11/03/2020 de 16:30 a 17:30h

Dijous 12/03/2020 de 16:00 a 17:00h

Divendres 13/03/2020 de 16:00 a 17:00h.

Dilluns 16/03/2020 de 16:00 a 17:00h.

Formulari candidatures Junta Directiva

En cas que hi hagi més d’una candidatura:

Dimarts 17/03/2020 publicació de candidatures si escau

Dimecres 18/03/2020 de 16:30 a 17:30h. Presentació d’al·legacions

Divendres 20/03/2020 a las 17:10h Exposició de programa de les candidatures als/les soci/es en Assemblea.

Dia i horari de votacions:

Dilluns 23/03/2020

Es permet el vot deledat mitjançant el imprès habilitat a tal efecte. I que es podrán descarregar de la web de l’ampa a partir del dia 17/03/2020. Aquest imprés haurà de venir degudament omplert, signat i acompanyat de copia del DNI.

El horari de votacions serà de 8:00 a 10:00 hores. Moment en el que es precintarà la urna i es signarà el precinte per un membre de cadascuna de les candidatures.

A les 15:00h. Es comprovarà el precinte i es retirarà per donar començament a les votacions de 15:00 a 18:30 hores.

A las 18:00h. S’obrirà l’urna i realitzarà el recompte de vots.

Es publicarà la candidatura guanyadora i es convocarà una Assemblea General Extraordinària de socis per tal de ratificar el nomenaments de la nova Junta Directiva.

El cens electoral vàlid serà el que hi ha amb data d’avui 09/03/2020. Es prega a aquelles famílies que han abonat la quota però que encara no han actualitzat les seves dades ho facin a la major brevetat possible.

Cursos d’estiu Campus Júnior UPF

La Universitat Pompeu Fabra presenta l’edició 2020 dels cursos d’estiu Campus Júnior adreçats a estudiants de tercer i quart d’ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

Els cursos tenen una durada de vint hores repartides al llarg d’una setmana, i s’impartiran durant els mesos de juliol setembre, en horari de matí. El seu objectiu és ajudar els joves a decidir què volen estudiar en un futur.

Esperem que aquests cursos seran del vostre interès i que ens ajudareu a fer-ne difusió entre els vostres membres i contactes.

Les inscripcions ja estan obertes!

Ben cordialment,
Universitat Pompeu Fabra

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

INSCRIPCIÓ OBERTA

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 09/03/2020

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 09/03/2020

Na Maria Jesús Rodríguez-Carretero Pérez, presidenta de l’AMPA del Col·legi Jesús Maria de Badalona, convoca l’Assemblea General Extraordinària pel dilluns dia 09 de març de 2020 a les 17:10 hores, a la Sala d’Audiovisuals del Col·legi, amb el següent orde del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acte anterior.

2.- Presentació y aprovació del calendari i horari d’eleccions a la Junta Directiva.

3.- Aprovació criteris de vot.

4.- Precs i preguntes.

Agraïm per avançat la vostra participació donada la importància dels punts a tractar.

Badalona a, 02 de març de 2020

 

 

 

 

 

 

Maria Jesús Rodríguez-Carretero Pérez

Presidenta