Com fer-se Soci

afiliació curs 2019-2020

model associat 2019-2020

 

Comunicat a les famílies de l’Escola Jesús-María Badalona

Assumpte: Pagament quota AMPA

Benvolgudes famílies;

Per tal de facilitar el pagament de la quota de l’AMPA per el proper curs 2019-2020 aquest any proposem els següents procediments:

1.- PAGAMENT AMB TARJA BANCÀRIA A LA MATEIXA SALA DE L’AMPA EN ELS HORARIS ESTABLERTS.
2.- AL CAIXER AUTOMÀTIC DEL BANC DE SABADELL (Les 24 hores del dia)

  • a) Introduir la targeta bancària.
  • b) Marcar l’opció: “Altres operacions”
  • c) Marcar l’opció “Pagaments a tercers”
  • d) Introduir el codi control: 5906
  • e) Introduir l’import: 24€
  • f) A “informació addicional” introduir: Nom, Cognom i DNI d’un dels progenitors que s’associen.
  • g) Clicar “Continuar”
  • 9) Comprovar que la informació és correcta i continuar.
  • 10. Imprimir dos comprovants: un per a la família i un per a l’AMPA.

3.- PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA o INGRÈS EN EFECTIU (algunes entitats cobren comissió) al nº de Compte:

ES77 0081 1770 3100 0100 8909

PER MOTIUS DE TRANSPARÈNCIA NO ACCEPTAREM DINERS EN EFECTIU DE LES QUOTES DE L’AMPA

La afiliació a l’AMPA no serà efectiva sense l’entrega del comprovant juntament amb el formulari “model associat 2019-2020″  degudament complimentat, i signat.

Termini per afiliar-se fins 20/10/2019 (a excepció de noves incorporacions a l’escola).
Desitgem que aquets sistemes de pagament siguin útils per a tothom.

junts

L’informem que les dades que ens faciliti al formulari no seran cedits en cap concepte sense la seva expressa autorització. I seran tractats dins de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. (LOPD) Aquestes dades seran incloses en un fitxer informàtic denominat clients, La funció de recaptar aquestes dades és poder elaborar un pressupost, informar-los dels nostres serveis i activitats de la nostra Associació. I en signar els nostres formularis estan acceptant expressament la recepció d’aquests, per qualsevol mitjà de comunicació. La conseqüència de no emplenar degudament els formularis seria que no tindria accés als nostres serveis ni promocions. El responsable d’aquest fitxer és AMPA ESCOLA JESÚS MARIA BADALONA, amb C.I.F.:G58012287 amb domicili a l’efecte de notificacions en C/ LEPANTO,3 (08914) BADALONA de Barcelona. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada dels formularis. Vostè té dret a l’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, de les seves dades de caràcter personal, mitjançant escrit, a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a ampa@jm-badalona.com. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1er. a petició seva. 2on quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida.

NOTA.- El curs 2016-2017 atenent a compliments amb la LOPD va ser l’últim curs on l’escola va cobrar la quota de l’AMPA juntament amb els llibres i material escolar. Aquesta circumstància esdevé com a punt d’inflexió que provoca que a l’Assemblea General els Associats decideixin que no es poden esgotar els recursos de l’Associació en festes per a tots.