Memòria d’activitats 2015-2016

Estem actualitzant les dades amb l’aprovació de la memòria de la darrera Assamble General Ordinaria de Socis.