OBJECTIUS

-Colaborar amb l’entitat titular de l’escola.
– Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn.
– Colaborar amb el medi ambient, amb el reciclatge de llibres, material escolar i didàctic.
– Fomentar la participació dels pares i mares i tutors, en la gestió democràtica de l’ensenyament, mitjançant l’accés al Consell Escolar i l’elecció democràtica dels/de les pares i mares delegats/des de curs.
– Donar suport assessorar-assistir a les famílies en tot allò que concerneix l’educació dels seus fills, resoldre dubtes i inquietuds.
– Apropar les famílies a l’escola i intervenir en cas necessari.
– Promoure l’acció solidària entre els mateixos associats en benefici dels fills.
– Col·laborar en les activitats educatives del centre, en el marc del projecte educatiu.
– Promoure tots aquells aspectes que contribueixin al desenvolupament de l’educació integral de l’alumnat a través de tallers per a pares adequats a les diferents etapes.
– Col·laborar amb altres associacions semblants.
– Promoure trobades, festes, competicions esportives, concursos i altres activitats pels associats. Deixant oberta la participació de qualsevol pare o mare en qualsevol comissió per a les seves aportacions i participació activa. Sóm un  AMPA obert a tots Suggeriments, activitats lúdica- festiva, contacteu amb nosaltres amb les vostres aportacions. Teníu molt a dir.
– Informar a les mares i pares de les activitats pròpies de l’associació i potenciar la seva participació activa en aquesta. Comunicació mitjançant butlletí mensual de les activitats de l’AMPA dutes a terme i web. Compartir l’enllaç directe a la web de l’AMPA des de la web del col·legi.
– Representar els interessos generals dels pares davant les instàncies educatives i altres organismes.
– Autogestió i Transparència atenent a les necessitats fiscals, administratives i judicials de l’Associació sense externalitzar el servei i generar costos. Total transparència dels comptes de l’Associació.
– Ser pont de comunicació entre els Pares-Col·legi per caminar amb un objectiu comú:
LA FORMACIÓ DELS NOSTRES FILLS DE FORMA INTEGRAL
– La nostra permisa es: Millorar diàriament.