Què fem a la Junta Directiva?

La nostra Junta Directiva està formada per:

President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i Vocals que s’encarreguen de diferents comissions de treball.

Treballem amb l’equip de pares i mares Delegats/des de curs.

Som un grup reduït i estable amb molta comunicació i les idees molt clares dels nostres objectius.

El treball en equip es el futur i entre tots ens recolcem per assolir objectius pas a pas. Entre nosaltres el suport, l’ajuda i la comunicació es primordial.

Les nostres relacions són afectives, per formar una petita família.

Els nostres rols són diferenciats, així treballem d’una manera paral·lela.

Tenim comissions de treball, amb l’objectiu de involucrar a les famílies.

La nostra petita Junta és una Gran família.