TALLER EDUCACIÓ EMOCIONAL CURS 2018-2019

TALLER EDUCACIÓ EMOCIONAL (TAEE)

(s’admeten inscripcions al llarg de tot el curs escolar)

El que els nens aprenguin i dominin les habilitats socials i emocionals, els ajudarà no només a l’escola, sinó també en tots els aspectes vitals. Nombrosos estudis han descobert que els joves que posseeixen aquestes habilitats socials i emocionals són més feliços, tenen més confiança en si mateixos i són més competents com estudiants, membres familiars, amics i treballadors.

Tan important és la consciència que tenen del que senten, com la resposta que donen a aquests sentiments. I en aquest sentit, durant aquest trimestre els nens també han après a donar resposta a tot allò que senten. Així, s’han “format” en utilitzar l’estil assertiu davant de les situacions de conflicte, estil que estan interioritzant cada cop més. Aquest estil -el d’assertivitat- té com a base la defensa dels propis drets, mantenint sempre un tracte correcte i respectant els drets dels altres. Una persona assertiva és una persona que treballa per allò que vol, que és clara, directa i que intenta mantenir les millors relacions possibles amb les persones del seu entorntaller-educacio-emocional-2018-2019

Documentació para inscripcions:

DOCUMENT PROTECCIO DADES GENERAL TAEE JM

Inscripció TALLER curs 2018-2019

Autorització sortida tallers

inteligencia-emocional1